مجموعه متین صنعت انتخاب

شرکت  متین صنعت سازمانی یادگیرنده  و توانا در کسب و کار در زمینه تولید  ورق های پلیمری و سایر قطعات که امکان تولید آن در متین صنعت باشد. و همچنین تامین نیاز در زمینه ورق ها و مواد پلیمری می باشد.

این سازمان از نیروی انسانی ،کارآمد،با انگیزه  و خلاق و همچنین از فرایند ها و سیستم ها و تکنولوژی مناسبی برخوردار میباشد.که در کنار شبکه ای توانمند از عوامل تولید ما در در زمره یکی از تولیدکنندگان مطرح کشور قرار خواهد داد.